Servicii financiare pentru fiecare

Cea mai bună soluție pentru împrumut și economisire

Este asociație fără scop patrimonial, organizată pe baza liberului consimțământ al membrilor, în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare reciproce a acestora.

Se poate înscrie în rândul membrilor Asociației CAR Olimpia orice persoană fizică indiferent de naționalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase care la data înscrierii realizează venituri de natură salarială sau alte persoane care obțin venituri de natură salarială sau realizate în urma desfășurării unor activități generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii.

Un membru poate:

  • să participe la adunările generale (conferințele reprezentanților) casei de ajutor reciproc, conform prevederilor statutare;
  • să aleagă și să fie aleși în organele asociației, în conformitate cu prevederile statutare;
  • să primească împrumuturi, în cuantumul și condițiile aprobate prin normele interne de consiliul director;
  • să beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc;
  • să beneficieze de ajutoarele sociale nerambursabile sau alte ajutoare cu caracter social, în conformitate cu normele interne aprobate de consiliul director
  • să participe la repartizarea excedentului, în funcție de modul de repartizare hotărât de consiliul director;
  • să primească consiliere financiară din partea casei de ajutor reciproc;
  • să primească, la cerere, un extras cu situația sa financiară, ca membru;
  • Prin depunere de fond social lunar între 20 și 100000 lei pe lună;
  • Prin bonificarea fondului social la sfârșit de an.

Membrii Asociației C.A.R. Olimpia pot accesa o gamă largă de împrumuturi(credite) respectând normele de creditare specifice fiecărui tip de împrumut.

Despre C.A.R. Olimpia

C.A.R OLIMPIA Instituție Financiară Nebancară, persoană juridică fără scop patrimonial, înregistrată în Registrul de Evidentă a instituțiilor financiare nebancare al B.N.R. și își desfășoară activitatea în baza legii nr.122/16.10.1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc, cu modificările și completările ulterioare, și a statutului propriu.